Zde uvádím jednotlivé případy léčení a vyléčení a to spíš podle rozmanitosti a zajímavosti případů. Rozhodně to nejsou všechny případy léční, bylo by toho už příliš. Spíše jsem byla vedena výběrem tak, aby bylo zřejmé co všechno dokáže Amazonským protokol vyléčit.

H.P. s Boreliózou a diagnózou Roztroušená skleróza      28.4.17

při začátku léčení před 6 měsíci, prokázaná borelioza lumbální punkcí, z mého měření borelioza ve vysokém stupni 70% rozšíření po organizmu, také vysoká obsah EB viru 50% a stupeň rozšíření RS dle mého měření 30% (nálezy na mozku doložené MR) . Po 6 měsících léčení je borelioza na 14% a EBvir 4% a ukazatel RS již na pouhých 10%. Chlamýdie z původních 25% na 0%, babesie z 10% na 0. Subjektivní zlepšení- bez závratí, únavový stav snížený, zvýšená imunita a počáteční polyartritické stavy sníženy, což bylo prokázáno i na  krevních testech.

13.11.2017 Po roce průběžného léčení AP je obsah borelií v těle ve výši 2% , index onemocnění RS ukazuje výši 3%. Po kontrolní magnetické rezonanci je jisté, že v mozku ani v míše nepřibyly žádná další ložiska. Lékařka konstatovala, že  stávající ložiška v míše vypdají, že se zmenšují a že celkový obraz mozku a míchy v porovnání s rokem 2012 je lepší. Takže došlo ke skutečně doloženému úspěchu léčení. H.P. je subjektivně v pořádku a cítí se dobře  bez všech příznaků onemocnění.


R.R.N. s diagnózou DMO (Dětská mozková obrna) 28.4.17

na invalidním vozíčku 25 let. Při počátečním měření naměřen původce DMO poliovirus ve výši 32%.  Po intenzivním 4měsíčním léčení virus na 10%. Subjektivní zlepšení výrazné- zlepšená motorika rukou, lepší ovládání mimických svalů, usnadnění řeči, zlepšení sluchu, bylo možno uvolnit páteř od letitých blokád, tak že bylo i možno se postavit při držení jednou rukou. Zlepšení je vidět i výrazně v obličejových rysech. Trpěl velikými  a dlouhodobými bolestmi hlavy, které po léčení téměř zcela vymizely. Také zmizely alergické ataky, které ho provázely každé jaro. Letos k 26.5.17 je bez přínaků alerige.Z těchto výsledků mám velikou radost a děkuji statečnému bojovníku !!!

13.11.2017 Při posledním měření je poliovirus v organizmu ve výši 1%, což je už zanedbatelné. V současné době se R.R.N. učí chodit s chodítkem.

Dvojčata M.V. a P.V. - chronická borelióza a plicní chlamýdie  28.4.17

Obě dvojčata s téměř totožnou skladbou naměřených parazitů, jedno dvojče mělo větší hladinu borelií a výrazně větší procento  plicních chlamýdií. Ale jinak velmi  sníženou imunitu a rozsáhlou kolekci všech možných patogenů. Po 4 měsících léčení oba mají borelii v krvi na 1% , jeden plicní chlamýdie již vyhubeny, u druhého ještě plicní chlamýdie přetrvávají z původních 40% nyní na 25%. Ale i ostatní množství patogenů sníženo na minimum, nebo zcela zlikvidováno. V léčbě se bude po měsíční pauze pokračovat dál. Subjektivní zlepšení radikální, oba bez bolestí, pouze přetrvávají stavy Herxu - reakce těla na čištění od patogenů.


M.O. - alergie        28.4.17

Alergické reakce na ovoce, ořechy, pyl. Dle mého měření bylo zapříčiněno vyšším obsahem plísní v organizmu. Po 2 měsících léčení AP s přidaným černým ořešákem snížená alergie na polovinu. V současné době bez alergických projevů na ovoce a pyl. V léčbě se bude pokračovat.

V.B.- rozsáhlý Herpes (opary) 28.4.17

neustálý výskyt bolestivých oparů  - vysoké procento všech druhů herpes virů v krvi, ale také borelióza v ne příliš vysoké koncentraci. Po 3 měsících léčení, se výskyt oparů zastavil, přetrvávají jen svědivé pupínky. Herpetické viry jsou na třetině původního rozšíření , EBvirus a CMViry vyhubeny. Borelióza na polovině

 

D.O. – chronická borelióza  28.4.17

Toto byl velmi zajímavý případ velmi citlivé bytosti se starým chronickým onemocněním boreliózou a plicními chlamýdiemi. Po 14 dnech léčení AP se po jisté mentální události zvýšila velmi prudce vlastní imunita, která byla do té doby poměrně nízká a došlo k rychlému hubení všech patogenů v krvi naráz. Došlo k velké Herxheimerově rekaci – reakce na mrtvé patogeny v těle- a prudkému subjektivnímu zhoršení celkového stavu. Ale během téměř jednoho měsíce se organizmus sám téměř zbavil všech patogenů, již bez zásahu bylin, které byly po těch prvních 14 dnech vysazeny. Po 2 měsících je organizmus čistý bez boreliózy, plicních chlamýdií a  ostatních patogenů a v organizmu zbývá jen neuvěřitelné 1% plasmodií a plísní. Na tomto případě je vidět, že skutečným hybatelem uzdravení je jen a jen naše vlastní imunita. Zde se naráz zvýšila imunita z pouhých 45% na téměř ideálních 80%.

A.S. – počínající Alzheimerova nemoc, borelióza, diabetes      26.5.17

Po 1,5 měsíci léčení  se zastavily příznaky Alz a účastnice léčení říká, že výrazně ožila, zvětšila se jí jistota v sociálních kontaktech i v uvažování, vnímá jasněji  barvy, zlepšila se jí nálada a je vitálnější a pohyblivější. Lépe se jí luští křížovky a sudoku. Dle mého měření jí ukazatel Alz. nemoci klesl z 12% na 7%. Zdá se, že asi jako u mnoha dalších případů, toto degenerativní onemocnění bylo  způsobeno rozsáhlou nákazou boreliózy, která dle mého měření byla až na 67% rozsahu. Po léčení je nyní borelióza naměřená ve výši 50%. A zdá se, že i Diabetes během léčení pomalu  klesá a mizí některé průvodní jevy tohoto onemocnění.

V.H.- chronická neuroborelioza

13.11.2017 Původní stavy – závratě, mozková mlha, pálení kůže, svalová a fyzická slabost, únava, chvění v mozku. Po 10 měsících průběžné léčby AP, je V.H. bez všech těchto potíží. Síla do svalů se postupně vrací. Přetrvává jen pocit suché kůže. Z původní výše 32% rozšíření borelií je nyní téměř na 1%. Také index cukrovky klesl  původních 13% na 6% , tedy na polovinu.

 

V.T. – diagnoza Dětská mozková obrna

13.11.17 Organizmus postižený poliovirem ve výši 28%. Obtížná komunikace, jemná motorika omezená, fyzická slabost a trochu omezená hybnost. Po 4 měsících léčení je snížen poliovirus na 18%. Výrazná změna u V.T. už během letních měsíců po prvním měsíci užívání AP. Začala být fyzicky zdatnější, ušla i náročnější výlety, začala se věnovat tanci, na táboře byla velmi komunikativní a fyzicky zdatná. Začala i zpívat a zlepšila se jí jemná motorika.

Léčba dětí

Děti léčím velmi ráda, jelikož vzhledem k jejich malému rozsahu patogenů se léčí rychle a výsledky jsou ihned vidět. U většiny dětí jsou vleklé nemoci horních cest dýchacích zapříčiněny namnožením mycoplasmy, streptokoků a stafylokoků

28.4. 17  A.L.- 9 let. Rýmy, kýchání a vyrážka- červené fleky. Po 2 měsících léčení mycoplasma zlikvidována, streptokoky a stafylokoky na únosném minimu. Problémy zmizely, včetně fleků.


28.4.17  B.S. - 5 let. Neustálé virózy, rýmy, kašel. Naměřena vysoké procento mycoplasmy, obvyklé procento streptokoků, ale bohužel i plicní chlamýdie. Po měsíci léčení je bez rýmy a kašle. Mycoplasma na polovičních hodnotách a plicní chlamýdie na 4%. Léčba bude pokračovat další měsíc.

26.5.17 B.S. - Po dalším měsíci léčení je stále bez původních  příznaků- tedy bez viroz, jen s jednou několikadenní rýmou. Mycoplasma je již jen na 3% trozšíření ,což je skoro zanedbatelné a plicní chlamýdie jsou naměřeny ve výši 0,7%, což musí být v pozdějším léčení zceal odstraněno. Imunita stoupla z původních 35% na 55%.

 

Přehled ostatních úspěšných léčeb

Vzhledem k asi 60 účastníkům léčení amazonským protokolem mohu potvrdit vyléčené případy:

chronických borelióz

plicních chlamýdií  

chlamýdií trachomatis - mnoho případů, jelikož ji má skoro každý léčený

toxoplazmozy

hereptických virů včetně EBviru a  CMViru

a vyhubení všech ostatních patogenů jako jsou babesie, bartonella (ta jde poněkud obtížněji), streptokoků, stafylokoků, erhlichie, helicobakterie (hubí se velmi rychle) , mycoplasmy (také jde likvidovat rychle), ureaplasma , klebsiella , legionella, giardie, yersinie, papilomaviry, žloutenkové viry a další.

Jedinou výjimkou jsou Plasmodie, které jsou velmi rozšířené, ale jdou ze všech patogenů vyhubit z organizmu nejpomaleji. Totéž platí o plísních, které jdou vymýtit ještě obtížněji a je třeba použít další receptury. 

 

Příčiny neurodegenerativních onemocnění

Dle mé současné zkušenosti jsem přesvědčená, že neurodegenerativní onemocnění jako

Roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba a Alzheimerova choroba jsou zapříčiněny neuroinfekčními patogeny a to v na prvním místě boreliózou, dále velkým zasažením Herpetickými viry, obzvláště Varicellou zoster způsobující pásový opar a dále toxoplazmózou. Podezření mám i na bartonellu, ale vzhledem k tomu, že se téměř vždy v organizmu nalezne nebezpečnější borelióza nebo herpetické viry, lze to těžko rozlišit.

Při diagnostických měření si také proměřuji u neuroinfekcí přítomnost začínající roztroušené sklerózy a ukazuje se častý nástup tohoto onemocnění při chronickém působení boreliózy.

V jednom případě jsem se s počátkem RS setkala (již byly patrny prvotní ložiska na mozku při vyšetření MR) při rozsáhlém zasažení organizmu jen Herpetickými viry. A v jednom případě při zasažení rozsáhlou toxoplazmózou. Zde byla víc zasažena mícha.

Pokud jsem si mohla diagnostikovat na dálku více případů s roztroušenou sklerózou, našla jsem u nich vždy boreliózu ve velké míře.

A podle současných výsledků léčby, při snižování boreliózy v organizmu se zastavují a mizí i příznaky roztroušené sklerózy- jako brnění končetin, závratě a točení hlavy, špatné vidění, nejistá chůze – jak subjektivně, tak i při mých měření se snižuje ukazatel zasažení roztroušenou sklerózou.

Při diagnostice tří případů počínající Alzheimerovy choroby jsem zjistila totéž - rozsáhlá nákaza boreliózou. V současné době jsou v léčení dva případy počínající Al., takže výsledky budu publikovat za nějaký čas.  V jednom případě už jsou znát subjektivní i objektivní zlepšení po měsíci léčení.