Amazonský protokol a úspěšná léčba pokročilých onemocnění boreliozou a jejích koinfekcí

V naší zemi se již pravděpodobně nenajde člověk, kteý by neslyšel o onemocnění s názvem Borelioza. Na těchto stránkách se nebudeme zabývat tím, co způsobuje toto zrádné onemocnění a ani jeho příznaky. Všechny tyto informace lze najít dobře zpracované na ostatních webových stránkách, které se boreliozou obšírně a fundovaně zabývají. Tyto stránky jsou určeny především pro lidi, kteří jsou již dobře obeznámení s tím, co onemocnění boreliozou znamená a co přináší do života za komplikace. Jsou také určeny  pro ty, kteří trpí nejen nákazou způsobenou boreliozou, ale i jejími koinfekcemi, jako je babesie, bartonella, ale i chlamýdie trachomatis a obávané chlamýdie pneumoniae. Zde je prvně veřejně publikována možnost úspěšné léčby všech těchto parazitárních onemocnění, jelikož v praxi se již potvrdilo úspěšná  likvidace těchto onemocnění Amazonským bylinným protokolem  a to i u lidí, kteří tímto onemocněním trpěli dlouhá léta. Uzdravení byla potvrzena i průkazným lékařským testem, jako je test Western Blot. Je zde tedy konečně lék na tato fatální onemocnění a to lék, který nemá žádné škodlivé vedlejší účinky na organizmus, naopak nemocné tělo očistí od parazitů, podpoří jeho imunitní funkci a uvede do ztracené rovnováhy. Jeho rozsah působnosti bude pravděpodobně daleko širší, než jen likvidace vyjmenovaných parazitů, zdá se, že úspěšně hubí i virové nákazy, jako je EBvirus, Cytomegaloviry, ostatní druhy Herpes viru a další těžko odstranitelné virové organzimy. (V současné době jsou tyto účinky ve zkoumání.)  Amazonský bylinný protokol je  čistě přírodní prostředek, jak už napovídá jeho název a byl pro nás - nemocné Evropany - nalezen a sestaven našimi bratřími v Amazonii - indiánskými léčiteli a šamany, kterým za tuto pomoc patří velký a nehynoucí dík.