Moje cesta k Amazonskému  protokolu a diagnostickým schopnostem

Má cesta k rozvinutí diagnostických schopností a k setkání s tak mocným účinným lékem jako je Amazonský bylinný protokol, začala nelehkou situací, kdy jsem kvůli naprostému vyčerpání organizmu prožila celkový neurologický kolaps organizmu a byla nucena setrvat na lůžku asi tři čtvrtě roku. Každý, kdo něco takového prožil, ví co to znamená - naprosto marné pokusy vysvětlit lékařům co se děje a naopak marné pokusy lékařů vysvětlit mi, že se s tím musím smířit a že mám navštívit psychiatra. Také to znamená propadání se do naprosté beznaděje, že ještě člověk bude někdy žít normální život a zoufalé pokusy přemluvit organizmus byť k minimálnímu výkonu. Ale osud člověka bývá moudrý - donutilo mne to k něčemu, co bych si nikdy dobrovolně nedopřála- ležet dlouhé měsíce v tichu a pokud možno ve tmě, jelikož každé vyrušení bylo pro nebohý vyčerpaný mozek nesnesitelné. A tam se zřejmě začaly rodit schopnosti, kterých dnes jsem schopna využívat. Nakonec jsem se - pro mne tenkrát skoro zázračně- dokázala zvednout a začala se uzdravovat díky setkání se starodávnými indiánskými technikami andského systému Mosoq Karpay. Tento systém mentálních cvičení k nám přinesl a modifikoval pro evropské poměry, v tomto ohledu naprosto nedostižný terapeut a biolog Petr Chobot, který mezi andskými a amazonskými indiány a jejich šamany strávil mnoho let. Díky svým přirozených mimosmyslovým schopnostem byl přijat do učení k těmto obdivuhodným léčitelům a šamanům  a u nich objevil systém mentální a energetické práce se svým vlastním vědomím, které se předávalo v nepřerušené linii několik tisíc let. Systém Mosoq Karpay je naprosto podřízen co nejvyšší efektivitě a funkčnosti, vzhledem k drsnému prostředí ve vysokohorském terénu, či v amazonských pralesích, ve kterých   indiánská etnika žijí.  

Indiánští šamani tvrdí, že při správném zacházení s mentálním a energetickým organizmem, si můžeme všichni rozvinout mimosmyslové schopnosti a první se prý probouzí schopnost léčení. Byla to pravda - ověřila jsem si to hned po prvním měsíci pečlivého cvičení - byla jsem hned přinucena použít rodících se schopností při dramatické situaci srdeční příhody mého přítele -lékaře. A k mému velkému údivu s naprostým úspěchem. Nakonec celý příběh mé nemoci skončil radostně - vzpamatovala jsem se k naprostému zdraví a co víc, začaly se objevovat právě ty mimosmyslové schopnosti. Po dvou letech pečlivého cvičení jsem se vydala  do Peru a za dohledu našeho bílého šamana a dvou zkušených amazonských šamanů z kmene Shipibo jsem absolvovala jejich šamanské a medicinské ceremonie. Po návratu domů se výrazně začínaly projevovat diagnostické schopnosti, které se stále umocňovaly také možností mimosmyslově přijímat informace ohledně nemocí a možností jejich léčení. Již nějakou dobu jsem se specializovala na neřešitelnou situaci u lidí nakažených boreliózou, plicními chlamydiemi a ostatními přidruženými koinfekcemi, na které nebyl žádný rozumný lék. Jaká byla moje radost, když jsem se dozvěděla od našich šamanů o kombinaci bylin, které jsou schopné zlikvidovat z organizmu parazity, jako jsou borelioza, chlamydie a také viry, jako třeba téměř nezničitelné Herpes viry, mezi něž patří také velmi rozšířený Epstein-Barr virus nebo Varicella zoster, který způsobuje mimo jiné onemocnění pásovým oparem. Vzhledem ke svým schopnostem jsem byla schopná si ověřit, že tato informace je pravdivá a ihned jsem protokol vyzkoušela na sobě. S naprostým úspěchem - chlamydie byly zlikvidovány za  24 dní a vymýcení obtížného Herpes simplex viru trvalo 60 dní.  Od té doby jsme již vyzkoušeli léčbu protokolem u lidí s dlouhodobými a těžkými onemocnění boreliózou a absolutní vyléčení bylo stvrzeno i průkazným lékařským testem Western Blot.

V současné době je ve zkoumání rozsah léčebných možností amazonského protokolu a to při likvidaci krevních parazitů, virů a i větších střevních parazitů. V modifikované podobě protokol dokáže odstranit z organizmu i stafylokoky a streptokoky. Ukazuje se možnost, že tímto protokolem bude možno vyléčit onemocnění tak fatální, jako jsou autoimunitní onemocnění  roztroušená skleroza, Crohnova nemoc, či dokonce oční zelený zákal a v neposlední řadě obávaná Alzheimerova choroba. V současné době je to ve zkoumání a první pacienti s těmito nemocemi se léčí protokolem. Léčba podle závažnosti onemocnění trvá přibližně od  2 - 4 měsíce. Ve velmi těžkých případech je nutné léčbu opakovat až do vymizení původců onemocnění. Výsledky budu publikovat na stránkách po skončení léčení těchto onemocnění. K mé schopnosti patří i to že mohu vidět, kterou nemoc má protokol možnost vyléčit a přibližně orientačně za jakou dobu.

Jana Marášková

 

 

.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky